Health Project Lab B2B

Pilotný projekt interdisciplinárneho charakteru - ako pripraviť študentov ekonomických smerov na pracovné pozície manažmentu, marketingu, služieb a ekonomiky v zdravotníctve. Tento ojedinelý formát spája študentov rôznych fakúlt v spoločných projektoch. Už sa realizovali 2 turnusy - študenti Obchodnej fakulty a Slovenskej zdravotníckej univerzity resp. Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Zadania projektov sú orienotvané na podporu pochopenia zložitej štruktúry zdravotníctva, ako aj na vývoj digitálnych aplikácií na riešenie kritickych bodov v prevádzke zdravotníckych zariadení. Na mentoringu a hodnotení študentov sa zúčastňujú aj pracovníci zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s.

OF
EUBA
Health Project Lab B2B
TALENTWAY

TALENT WAY Health Project Lab B2B

Otvárame: 13. 2. 2019
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Workshop: Streda -9.15 - 12.30 - 30. 11. -0001

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Červenka

E-mail peter.cervenka@euba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Roman Mužik

PROJEKTY

Názov
1 Digitálny asistent stravovania
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 6 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
2 Health Care
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 6 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
3 eDoctor
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 7 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
4 BeZČAKANIA
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 6 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
5 LiveSaver
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 6 / 0 / max 0

OTVORENÝ

Názov
6 eHealth
Klub: Health Project Lab B2B
Lektor: Peter Červenka, Peter Filo lektor, Ivan Hlavatý

Prihlásený: 7 / 0 / max 0

OTVORENÝ

GALÉRIA