Health Project Lab

Pilotný projekt interdisciplinárneho charakteru - ako pripraviť študentov ekonomických smerov na pracovné pozície manažmentu, marketingu, služieb a ekonomiky v zdravotníctve. Tento ojedinelý formát spája študentov Obchodnej fakulty a Slovenskej zdravotníckej univerzity v spoločných projektoch. 

OF
EUBA
Health Project Lab
TALENTWAY

TALENT WAY Health Project Lab

Otvárame: 19. 9. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Ján Sidor

E-mail jansidor84@gmail.com
Orientujem sa na oblasti: Zdravotníctvo
Motto: Veriť, milovať, pracovať.

ODBORNÝ GARANT

Roman Mužik

PROJEKTY

Názov
HPL- 6 Nástroj spätnej väzby pre lekárov
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Anna Veszprémi Sirotková, Marek Ciesar, Radomír Vereš, Roman Mužik

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL- 6 Nástroj spätnej väzby pre lekárov
Klub: Health Project Lab
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL-2 Ekonomika ambulancie
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Radomír Vereš, Marek Ciesar, Roman Mužik

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL-3 Stratifikácia nemocníc
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Radomír Vereš, Marek Ciesar, Roman Mužik

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL-4 Inovácia výberu poistného
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Radomír Vereš, Marek Ciesar, Roman Mužik

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL-5 Zmena správania pacientov s obezitou
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Anna Veszprémi Sirotková, Marek Ciesar, Radomír Vereš, Roman Mužik

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL1 - Dotazníky spokojnosti
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Radomír Vereš, Peter Filo lektor, Marek Ciesar, Roman Mužik

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
HPL7 - Dotazníky spokojnosti II.team
Klub: Health Project Lab
Lektor: Ján Sidor, Peter Filo lektor, Marek Ciesar, Radomír Vereš, Roman Mužik

Prihlásený: 3 / 0 / max 4

OTVORENÝ

GALÉRIA