Media Club

Media club je spoločným projektom mediálnej agentúry MediaCom  a programu Talentway na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Media club je pilotný  projekt, ktorého sa študenti môžu zúčastniť v letnom semestri 2017. Cieľom klubu je zoznámiť študentov s princípmi fungovania mediálneho trhu z pohľadu mediálnej agentúry. Media club poskytuje  detailný prehľad o procese strategického plánovania mediálnej komunikácie a o nákupe jednotlivých media typov, ponúka ukážky úspešných reklamných a mediálnych kampaní ako aj úvahy o ďalšom vývoji médií a mediálneho trhu v budúcnosti.

Najdôležitejšou časťou klubu je súťaž študentských tímov, ktoré vytvoria mediálny plán pre reálnu firmu za účasti mentorov z praxe a odprezentujú ho odbornej porote.

Media Club -video

OF
EUBA
Media Club
TALENTWAY

TALENT WAY Media Club

Otvárame: 21. 9. 2017
Miestnosť:
Čas: 00:00

PARTNERI

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Miroslava Loydlová

E-mail loydlova@gmail.com
Orientujem sa na oblasti: Marketing, Marketingová komunikácia, Reklama, Marketingové aplikácie
Motto:

ODBORNÝ GARANT

Katarina Chomova

PROJEKTY

GALÉRIA