Odborná Prax OF

Do tejto zložky sa zapisujú len tí študenti, ktoým bol zaslaný osobitný email od granta predmetu OP resp. supervisora klubu a dokladajú v príslušnom projekte certifikát o absolvovaní praxe v uplynulom období

OF
EUBA
Odborná Prax OF
TALENTWAY

TALENT WAY Odborná Prax OF

Otvárame: 9. 3. 2019
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prednáška: bez - 30. 11. -0001

Workshop: bez - 30. 11. -0001

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Filo lektor

E-mail talentway4@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Každý problém má riešenie. Ak sa ti zdá, že tvoj problém nemá riešenie, musí sa ho ujať niekto iný, kto ho vyrieši.

PROJEKTY

Názov
Iná aktivita
Klub: Odborná Prax OF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 3 / 0 / max 20

OTVORENÝ

Názov
Mám prácu
Klub: Odborná Prax OF
Lektor: Peter Filo lektor

Prihlásený: 50 / 5 / max 20

OTVORENÝ