Úvod do nových médií (Introduction to new media)

Referencie

Je možné prispieť k zmene sveta k lepšiemu vďaka novým médiám? (Esej) Is it possible to contribute to the change of world with the help of new media?

FILF
KU
Úvod do nových médií (Introduction to new media)
TALENTWAY

TALENT WAY Úvod do nových médií (Introduction to new media)

Otvárame: 6. 2. 2018
Miestnosť: N418
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Andrea Hrčková

E-mail andrea.hrckova@uniba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto: