Informačný prieskum

Úvod do štúdia vyhľadávania informácií a teórie informačného prieskumu. Základný kontext informačného prieskumu. Informačné zdroje, autori. Terminológia. Vývojové modely informačného prieskumu. Paradigmy informačnej vedy. Filozofické základy vyhľadávania informácií. Informačný horizont.

FILF
KU
Informačný prieskum
TALENTWAY

TALENT WAY Informačný prieskum

Otvárame: 7. 2. 2018
Miestnosť: N418
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Andrea Hrčková

E-mail andrea.hrckova@uniba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
Odlišovanie dezinformácií a konšpirácií od odborných informácií
Klub: Informačný prieskum
Lektor:

Prihlásený: 0 / 1 / max 5

OTVORENÝ

Názov
Vyhľadávanie a odporúčanie hudby
Klub: Informačný prieskum
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Vyhľadávanie a odporúčanie informácií v e-obchodoch so zameraním na zľavy
Klub: Informačný prieskum
Lektor: Andrea Hrčková

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ