Ekovižn - LS 2018


Ekovižn - LS 2018
TALENTWAY

TALENT WAY Ekovižn - LS 2018

Otvárame: 12. 2. 2018
Miestnosť: D211
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Oikos a Ekotopfilm komunikácia udržateľnosti na univerzite
Klub: Ekovižn - LS 2018
Lektor: Ľubica Knošková, Marek Zeleniak

Prihlásený: 0 / 0 / max 4

OTVORENÝ

Názov
Spolupráca na príprave filmového festivalu EKOTOPfilm/ENVIROfilm
Klub: Ekovižn - LS 2018
Lektor: Marek Zeleniak, Ľubica Knošková

Prihlásený: 4 / 0 / max 4

OTVORENÝ