Ateliérový seminár II/1.

Cieľom predmetu je získanie vedomostí, ktoré študent použije počas metodickej práce pri príprave a realizácií konkrétnej úlohy v dizajnérskej profesii. Seminár je rozšírením aktivít a súčasne podporou pre prácu študenta počas ateliérovej tvorby. Seminár dáva priestor pre získanie doplňujúcich teoretických informácií, rozšíruje pohľadu na problematiku dizajnu formou brainstormingu s profesnými špecialistami ale aj spolužiakmi ako potencionálnymi užívateľmi dizajnérskeho diela . Dôležitou súčasťou práce je schopnosť diskutovať o diele, ktoré vzniká počas ateliérovej tvorby.

FA
STUBA
Ateliérový seminár II/1.
TALENTWAY

TALENT WAY Ateliérový seminár II/1.

Otvárame: 12. 2. 2018
Miestnosť: 133
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Ateliérový seminár Design thinking 2018
Klub: Ateliérový seminár II/1.
Lektor: Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 14 / 1 / max 15

OTVORENÝ