Ateliérový seminár 4. ročník, I. stupeň


Ateliérový seminár 4. ročník, I. stupeň
TALENTWAY

TALENT WAY Ateliérový seminár 4. ročník, I. stupeň

Otvárame: 12. 2. 2018
Miestnosť: 133
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

PROJEKTY

Názov
Seminár na podporu prípravy bakalárskej práce 2018
Klub: Ateliérový seminár 4. ročník, I. stupeň
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 31

OTVORENÝ

Názov
Seminár na podporu prípravy bakalárskej práce 2018
Klub: Ateliérový seminár 4. ročník, I. stupeň
Lektor: Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 27 / 0 / max 31

OTVORENÝ

GALÉRIA