Ateliérový seminár I/4.

FA
STUBA
Ateliérový seminár I/4.
TALENTWAY

TALENT WAY Ateliérový seminár I/4.

Otvárame: 12. 2. 2018
Miestnosť: 133
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Zuzana Turlíková

E-mail zuzana.turlik@gmail.com
Orientujem sa na oblasti:
Motto: Designer has to know a little bit of everything.

PROJEKTY

Názov
Seminár na podporu prípravy bakalárskej práce 2018
Klub: Ateliérový seminár I/4.
Lektor:

Prihlásený: 0 / 0 / max 31

OTVORENÝ

Názov
Seminár na podporu prípravy bakalárskej práce 2018
Klub: Ateliérový seminár I/4.
Lektor: Vanda Gabrisova, Zuzana Turlíková

Prihlásený: 27 / 0 / max 31

OTVORENÝ

GALÉRIA