Bankademy LS2018

Projekt je spoločným projektom Tatra banky Bratislava a programu Talentway na Obchodnej a Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bankademy je celoročný projekt, ktorého sa študenti môžu zúčastniť v zimnom aj letnom semestri. 


Bankademy LS2018
TALENTWAY

TALENT WAY Bankademy LS2018

Otvárame: 30. 11. -0001
Miestnosť:
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu