Etický hacking

FMAN
UNIPO
Etický hacking
TALENTWAY

TALENT WAY Etický hacking

Otvárame: 19. 2. 2018
Miestnosť: L2
Čas: 00:00

Prihlásiť sa do klubu

SUPERVISOR

Peter Veselý

E-mail peter.vesely@fm.uniba.sk
Orientujem sa na oblasti:
Motto:

PROJEKTY

Názov
GDPR LS 2017/2018
Klub: Etický hacking
Lektor: Peter Veselý, Vincent Karovič

Prihlásený: 11 / 0 / max 40

OTVORENÝ