ČO ROBÍME PRE

FIRMY

Vstúpte rýchlo - efektívne - nenáročne do jedinečnej databázy absolventov stredných a vysokých škôl SR a priamo si vyberte svojho uchádzača

SPOLUPRÁCA

SO ŠKOLAMI

Náš formát na kooperáciu firiem s univerzitami a študentmi na dlhodobej báze nazývame PROJECT LAB.

PROJECT

LAB

Podieľajte na priamo výbere a vzdelávaní potenciálnych zamestnancov - študentov, a spoznajte ich pri aktivitách na riešení reálnych zadaní.

GARANTOVANÍ ABSOLVENTI

Z DATABÁZY

Ešte stále čítate stovky CV-čiek? Už nemusíte, TALENTWAY je plnoautomatický systém na výber najvhodnejších CV, stačí sa registrovať a zadať kritéria na pracovnú pozíciu.

AKO ZÍSKAŤ

ABSOLVENTA

Nájdite si svojho študenta alebo absolventa školy priamo z databázy a obsaďte pracovnú pozíciu do 24 hodín.

NAJNOVŠIE PRACOVNÉ

POZÍCIE

Brigádnik na oddelenie Collateral Management
Tatra banka, a.s.

PPC / SEO konzultant
Marketinger s.r.o.

Brigádnik na oddelenie Collateral Management
Tatra banka, a.s.

NAJNOVŠIE

PROJECT LAB

JOBLAB #03 -

Final works PF -

Odbytová stratégia VMŽ/1 -
Fakulta podnikového manažmentu

NAJNOVŠIE

CV

Jakub -
Fakulta informatiky

Jakub -
Elektrotechnická fakulta

Vanessa -
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

TALENT WAY

KONTAKT

Spracúvame osobné údaje za účelom vybavenia dopytu.