ČO ROBÍME PRE

FIRMY

Vstúpte rýchlo - efektívne - nenáročne do jedinečnej databázy absolventov stredných a vysokých škôl SR a priamo si vyberte svojho uchádzača

SPOLUPRÁCA

SO ŠKOLAMI

Náš formát na kooperáciu firiem s univerzitami a študentmi na dlhodobej báze nazývame PROJECT LAB.

PROJECT

LAB

Podieľajte na priamo výbere a vzdelávaní potenciálnych zamestnancov - študentov, a spoznajte ich pri aktivitách na riešení reálnych zadaní.

GARANTOVANÍ ABSOLVENTI

Z DATABÁZY

Ešte stále čítate stovky CV-čiek? Už nemusíte, TALENTWAY je plnoautomatický systém na výber najvhodnejších CV, stačí sa registrovať a zadať kritéria na pracovnú pozíciu.

AKO ZÍSKAŤ

ABSOLVENTA

Nájdite si svojho študenta alebo absolventa školy priamo z databázy a obsaďte pracovnú pozíciu do 24 hodín.

NAJNOVŠIE PRACOVNÉ

POZÍCIE

Part - Time Student AP Scanning & Validation (Adient)
ABC - Academic Business Centrum

Part - Time Student AP Scanning & Validation (Adient)
ABC - Academic Business Centrum

PPC / SEO konzultant
Marketinger s.r.o.

NAJNOVŠIE

PROJECT LAB

Retail Academy LS 2018 -
Obchodná fakulta

IGeneration klub -

OIKOS -
Obchodná fakulta

NAJNOVŠIE

CV

Eniko -
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adam -
Fakulta humanitných a prírodných vied

Matej -
Fakulta humanitných a prírodných vied

TALENT WAY

KONTAKT

Spracúvame osobné údaje za účelom vybavenia dopytu.