Ekovižn

Ekovižn je odborný klub v programe Talentway na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ekovižn je celoročný klub, ktorého sa študenti môžu zúčastniť v zimnom aj letnom semestri a zúčastňuje sa na ňom niekoľko partnerov z praxe, hlavne však študentská organizácia OIKOS EUBA.

Projekt je orientovaný na ekologické otázky ľudstva ako napríklad triedenie odpadov, kompostovanie, recykláciu, zelenú architektúru, smart cities.

Projekt je výnimočný svojou inovatívnou formou výučby – Problem based learning, kde kladieme dôraz na prepojenie študenta s praxou, riešenie samotného problému, proaktivitu a kreativitu študentov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte prosím, kontaktujte nás emailom na: luba.knoskova@euba.sk.

Partneri

Aktuality

Ekovižn club  Spravidla v pondelok od 17.00 v D211

Supervisori

Ľubica Knošková

Supervisor Ekovižn

emailh4> lubica.knoskova@euba.sk

Marek Zeleniak

Supervisor Ekovižn

Galéria