Tímová spolupráca - základný tréning

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 09:00 - 13:00
 • Bratislava
 • 0940 644 852
 • Organizátor: Talentway.net
  Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 160 EUR

 

Tím je jeden celok, ktorý musí zvládnuť definovať a orientovať sa na jeden cieľ. Na dosiahnutie spoločnej synergie a cieľov musia členovia tímu disponovať určitými zručnosťami vrátane lídra tímu. Tím musí zvládnuť komunikáciu, riešenie konfliktov, nastavuje si svoje pravidlá a vytvára tímovú atmosféru.

Osnova kurzu:

Základy tímu:

 • Čo je tím a aké má charakteriskitky
 • Prečo je tím dôležitý v pracovnom procese
 • Ako nás vníma tím vs. ako vnímame samych seba v tíme

Tímová spolupráca

 • Komunikácia a spolupráca v tíme
 • Podpora dôvery a otvorenosť
 • Napätie a konflikty v tíme
 • Efektívne riadenie problémov

Riešenia problémov v tíme

 • používanie nástrojov na riešenie problémov v tíme
 • efektívne riešenie problémov
 • tím orientovaný na problém a spoločný cieľ

Kreativita v tíme

 • motivácia a zainteresovanie všetkých členov tímu do riešenia problémov
 • nástroje na podporu kritického myslenia a kreativity v tíme

 

Čo sa naučíte? 

Porozumenie dynamike vzťahov a situácií v tíme a schopnosť efektívnejšie prispievať priebehu tímových procesov. Naučíte sa používať nástroje na zvyšovanie efektivity a kreativity vo vašich tímoch.  

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 18:00
31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program - projektová výučba 2.0

 • 10:00 - 18:00
31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program

 • 10:00 - 16:00