Kreatívna výučba s využitím nástrojov Design thinking

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Talentway Academy
 • 0940 644 852
 • Bratislava
 • Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 139 EUR

 

 

Učenie bez motivácie študentov je náročný a časot vyčerpávajúci proces. Naučte sa s nami ako zaktivizovať a motivovať študentov tak, aby ich aj vaše hodiny motivovali k lepším výsledkom a zapojeniu sa do vyučovacieho procesu. Počas tréningu vám ukážeme ako zapojiť do výučby nástroje design thinking, ako vďaka nim motivovať študentov či odstrániť rutinu z hodín.

Keď študenta niečo baví, ide mu to rýchlejšie a ľahšie. To vás naučíme na našich tréningoch „design thinking“. 

Osnova kurzu:

Motivácia študentov

 • ako motivovať študentov,
 • na akých témach so študentami pracovať
 • ako podnietiť kreatívny proces

Tímová spolupráca

 • ako pracovať so študentami v tímoch
 • mám pracovať so študentami individuálne alebo v tíme
 • prečo je tím dôležitý

Nástroje design thinking 

 • ktoré nástroje a ako ich používať vo vyučovacom procese?
 • brainstorming 
 • Persona
 • Who What Why How questions

Až 80% našich tréningov tvorí praktické skúšanie. Naučíte sa ako používať nástroje Design thinking v jazykovej výučbe, ako motivovať študentov a zaktivizovať ich myseľ. 

 

Referencie:

1. 6.2.2020 sme sa zúčastnili workshopu Design Thinking (DT), vďaka ktorému sme sa naučili aplikovať aktivizačné a kreatívne techniky - napr. metóda Who/What/Way, Persona, Brainwriting... priamo v simulovaných praktických činnostiach v našej jazykovej výučbe. Na workshope oceňujeme najmä skutočnosť, že bol orientovaný veľmi prakticky a jednotlivé techniky sme si mohli vyskúšať a sami sa tak na chvíľu ocitnúť v roli našich študentov. Ďalším dôležitým benefitom tohto podujatia bolo posilnenie našich soft skills (tímová práca, schopnosť kooperácie, prezentačné schopnosti), teda interpersonálnych zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie praktických problémov zadaných našimi lektormi. Workshop Design Thinking bol pre nás prínosom a radi sa podobného podujatia zúčastníme aj v budúcnosti. Naša vďaka patrí lektorkám Veronike Nekolovej, Brigite Boorovej a Anne Veszpremi Sirotkovej za ich milý prístup  a  profesionálny mentoring. (Kozacikova, Missikova - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

2. Ďakujem za osvieženie pamäte a precvičenie si design thinkingových metód.

Aj my lektori z času na čas potrebujeme vyjsť z role učiteľa a vyskúšať si ako sa študent cíti a vníma to, čo robíme na hodinách. Veľa mi vaše workshopy dali, okrem iného aj možnosť spoznať ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako ja a chcú ísť vo výuke inou ako štadardnou cestou. Využívam metódu „Who What Why How questions" ale aj z minulého kurzu "Letter to Grandma". (Jurištová)

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00