Projektová výučba pre univerzity
26.8.2020

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Talentway Academy
 • 0940 644 852
 • Bratislava
 • Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 99 EUR

 

Projektová výučba alebo Project-based learning (PBL) 

Pripravíme vás a vaše predmety na projektovú výučbu 2.0 (PBL) podľa aktuálnych požiadaviek na modernizáciu vzdelávania (MŠSR, OECD, PISA). PBL je veľmi zaujímáva a pre pedagóga aj pohodová didaktická metóda, pomocou ktorej poskytne študentom okrem kvalitného obsahu aj rozvoj mäkkých zručností. 

Princíp PBL spočíva na tímovej a vysoko interaktívnej spolupráci študentov, rozdeleniu semestra na štyri etapy a zníženia záťaže pedagóga. 
 

Na kurze vás prevedieme simuláciou semestra s využitím PBL a vyskúšate si základný model projektovej výučby. Osobitne významné je zaškolenie na využívanie online platformy www.talentway.net pre výučbu PBL a hodnotenie mäkkých zručností. 

Osnova kurzu: 

 • Podstata project-based learning (PBL) 

 • Rozdiel medzi project-based learning a problem-based learning 

 • Zásady tímovej spolupráce študentov 

 • Štyri fázy PBL a priebeh vyučovacej hodiny 

 • Ako upraviť sylabus predmetu na PBL 

 • Ako zapojiť partnerov z praxe do výučby 

 • Využitie online portálu na PBL a hodnotenie soft skills 

 • Informácia o kreatívnych nástrojoch (thinking tools) na podporu PBL 

 

Po skončení kurzu získate aj online podporu na prípravu vášho predmetu do výučby. 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00