Projektová výučba pre univerzity
26.8.2020

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Talentway Academy
 • 0940 644 852
 • Bratislava
 • Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 99 EUR

 

Projektová výučba alebo Project-based learning (PBL) 

Pripravíme vás a vaše predmety na projektovú výučbu 2.0 (PBL) podľa aktuálnych požiadaveik na modernizáciu vzdelávania (MŠSR, OECD, PISA). PBL je veľmi zaujimáva a pre predagóga aj pohodová didaktická metóda, pomocou ktorej poskytne študentom okrem kvalitného obsahu aj rozvoj mäkkých zručností. 

Princíp PBL spočíva na tímovej a vysoko interaktívnej spolupráci študentov, rozdeleniu semestra na štyri etapy a zníženia záťaže pedagóga. 
 

Na kurze vás prevedieme simuláciou semestra s využitím PBL a vyskúšate si základný model projektovej výučby. Osobitne významné je zaškolenie na využívanie online platformy www.talentway.net pre výučbu PBL a hodnotenie mäkkých zručností. 

Osnova kurzu: 

 • Podstata project-based learning (PBL) 

 • Rozdiel medzi project-based learning a problem-based learning 

 • Zásady tímovej spolupráce študentov 

 • Štyri fáza PBL a priebeh vyučovacej hodiny 

 • Ako upraviť sylabus predmetu na PBL 

 • Ako zapojiť partnerov z praxe do výučby 

 • Využitie online portálu na PBL a hodnotenie soft skills 

 • Informácia o kreatívnych nástrojoch (thinking tools) na podporu PBL 

Po skončení kurzu získate aj online podporu na prípravu vášho predmetu do výučby. 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

3. 8.
2020

Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

 • 08:00 - 15:00
6. 7.
2020

Aké vzdelanie dať deťom pre nové profesie v 21. storočí?

 • 09:00 - 13:00
12. 7.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 15:00