Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov SŠ Finančná gramotnosť

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

  • 09:00 - 17:30
  • Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava
  • Obchodná fakulta, miestnosť D211
  • Organizátor: ABC - Academic Business Centrum
    Email: koordinator-ss@talentway.net
  • Cena: 95 € EUR

 

V rámci kurzu Finančná gramotnosť na princípe projektovej výučby sa účastníci kurzu dozvedia ako uplatniť projektovú výučbu vo vyučovacom procese za pomoci online nástrojov v predmete Finančná gramotnosť. V praktickej časti sa tieto znalosti aplikujú na konkrétny predmet vyučujúceho.

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

pozvanka na kurz.pdf

ĎALŠIE

PODUJATIA

14. 1.
2019

Zachráň zem Nové študentské iniciatívy v social innovation

  • 13:00 - 16:00
6. 2.
2019

Tréning lektorov v PBL Project-based learning s online podporou portálu Talentway.net

  • 09:00 - 15:00
9. 9.
2018

Inovatívne vzdelávacie metódy + motivácia pre uciteľov a študentov = škoská reforma zdola (Education - Motivation - Innovation) Konferencia s medzinárodnou účasťou

  • 10:00 - 14:00