Projektová výučba pre univerzity
15.5.2020

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Talentway Academy
 • 0940 644 852
 • Bratislava
 • Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 99 EUR

 

 

Projektová výučba alebo Project-based learning (PBL)

Pripravíme vás a vaše predmety na projektovú výučbu 2.0 (PBL) podľa aktuálnych požiadaveik na modernizáciu vzdelávania (MŠSR, OECD, PISA). PBL je veľmi zaujimáva a pre predagóga aj pohodová didaktická metóda, pomocou ktorej poskytne študentom okrem kvalitného obsahu aj rozvoj mäkkých zručností.

Princíp PBL spočíva na tímovej a vysoko interaktívnej spolupráci študentov, rozdeleniu semestra na štyri etapy a zníženia záťaže pedagóga.

Na kurze vás prevedieme simuláciou semestra s využitím PBL a vyskúšate si základný model projektovej výučby. Osobitne významné je zaškolenie na využívanie online platformy www.talentway.net pre výučbu PBL a hodnotenie mäkkých zručností.

Osnova kurzu:

 • Podstata project-based learning (PBL)
 • Rozdiel medzi project-based learning a problem-based learning
 • Zásady tímovej spolupráce študentov
 • Štyri fáza PBL a priebeh vyučovacej hodiny
 • Ako upraviť sylabus predmetu na PBL
 • Ako zapojiť partnerov z praxe do výučby
 • Využitie online portálu na PBL a hodnotenie soft skills
 • Informácia o kreatívnych nástrojoch (thinking tools) na podporu PBL

Po skončení kurzu získate aj online podporu na prípravu vášho predmetu do výučby.

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 18:00
31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program - projektová výučba 2.0

 • 10:00 - 18:00
31. 3.
2020

2 mesačný online mentoringový program

 • 10:00 - 16:00