2 mesačný online mentoringový program

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 16:00
 • Slovensko
 • 0903 737 664
 • online
 • Organizátor: Talentway Academy
  Telefón: 0903 737 664
  Email: veronika.nekolova@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Pripravili sme pre pedagógov vysokých škôl 2 mesačný mentoringový program, ktorý umožňuje motivovaným pedagógom ďalej rásť po profesionálnej stránke.  Predstavte si, že namiesto bežného vyučovania, kde študentov "nútite" aby vôbec niečo povedali, by ste mali hodinu plnú diskusie, kreatívnych nápadov a super atmosféry. Do Vašich hodín prinesiem efektívne a moderné nástroje, ktoré vychádzajú z Design thinkingu, Design sprintu či Service designu. Dôležitou súčasťou je tímová práca a rozvoj soft skills - ukážeme Vám, ako pracovať so študentami v tímoch a prinášať projekty, ktoré ocenia odborníci z praxe. 

Pozrite si video o mentoringu: https://talentway-net.webinargeek.com/mentoringovy-program 

Link naNezáväzná prihláška

Prinášame vám:

 • 2-mesačný mentoringovo-koučingový program
 • ktorý vám pomôže rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke
 • prebieha na základe rozhovorov, alebo online konzultácií s jedným, alebo viacerými mentormi (5 - 8 rozhovorov)
 • do mentoringu sa môžu prihlásiť všetci pedagogický pracovníci vysokých škôl

Čo zahŕňa mentoring? 

 • online konzultácie ohľadom Vášho predmetu, 
 • výber nástrojov "Thinking tools" alebo ďalších techník vhodných do Vášho predmetu, 
 • podporné materiály k implementácii - videá, články, návody a šablóny pre použitie so študetnami,
 • vstup do FB komunity domácich a zahraničných odborníkov, pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov,
 • vstup do online platformy, ktorá Vám pomôže s implementáciou "Thinking tools", projektovej výučby, alebo inkludovaním partnera z praxe.

Koľko času mi to zaberie?

 • mentoringové programy začínajú v apríli a máji tak, aby sme skončili do júla, následne organizujeme vždy ešte jednu konzultáciu naviac pred začatím semestra (v septembri), 
 • našim pedagógom prinášame množstvo materiálov, videí, prístup do komunity, webináre a úlohy, 
 • je však na vás, koľko času potrebujete na ich naštudovanie, 

Ako to bude vyzerať?

 • na začiatku sa pozrieme spoločne nato, aké možnosti ponúka váš predmet,
 • zistíme, kde sú hlavné problémy a čo by ste chceli vylepšiť, 
 • následne vám navrhneme plán zmeny v jednotlivých krokoch tak, aby ste stihli už ďalší semester,
 • tento plán vám pomôžeme implementovať,
 • v rámci mentoringu sa budete môcť stretnúť s niekoľkými expertmi v závislosti od vašich potrieb.

Ako je to s cenou za mentoring a čo zahŕňa?

 • suma 100 Eur sa platí v úvode programu a je nevratná, 
 • suma 100 Eur sa platí až po úspešnom ukončení programu, 
 • po ukončení programu dostáva pedagóg diplom o absolvovaní,
 • mentoring zahŕňa okrem samotných konzultačných hodín aj potrebné materiály, videá a šablóny k technikám,
 • vstup do online platformy, ktorá vás bude navigovať pri implementácii.

Pozrite si video o mentoringu: https://talentway-net.webinargeek.com/mentoringovy-program 

Link naNezáväzná prihláška

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita,, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

3. 8.
2020

Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

 • 08:00 - 15:00
6. 7.
2020

Aké vzdelanie dať deťom pre nové profesie v 21. storočí?

 • 09:00 - 13:00
12. 7.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 15:00