2 mesačný online mentoringový program
- projektová výučba 2.0

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Slovensko
 • 0940 644 852
 • online
 • Organizátor: Talentway Academy
  Telefón: 0940 644 852
  Email: peter.filo@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Projektovo orientovaná výučba 2.0 je formát, ktorý je využiteľný takmer v ktoromkoľvek type predmetu bez ohľadu na jeho časové možnosti. Projektovej výučbe sa venujem už takmer 10 rokov. Sám používam projektovú výučbu vo všetkých svojich predmetoch na I. aj II. stupni. Zaučil som už desiatky svojich kolegov na viacerých univerzitách a spoločne si nevieme predstaviť prívetivejší, zábavnejší a interaktívnejší spôsob vyučovania, ktorý privedie študentov do akcie za každých okolností. A čo je najlepšie - študenti to nielen ocenia, ale pri možnosti vybrať si bežnú alebo projektovú výučbu, sa sami rozhodnú pre to druhé :)

Pozrite si video o mentoringu: https://talentway-net.webinargeek.com/mentoringovy-program 

Pre koho je mentoring určený?

 • ste vysokoškolský pedagóg, ktorého už nebaví frontálne vyučovanie
 • chcete, aby podstatnú časť seminárov a cvičení pracovali študenti
 • chcete, aby Vaše stretnutia so študentmi boli zmysluplné, kreatívne a viedli k riešeniu zaujímavých projektov
 • chcete modernizovať výučbu aj s podporou online nástrojov či s podporou expertov z praxe

Toto všetko a ešte viac pozitívnych dopadov má projektová výučba 2.0, alebo aj project-based learning, či v skratke PBL. Mnohí kolegovia, ktorí sa s pojmom PBL stretli, hneď ho chcú zaviesť do svojho predmetu. Ukazuje sa, že pri tom je vhodná pomoc tých, ktorý s PBL už majú svoje skúenosti. Univerzitné prostredie je prajné formátu PBL, treba však prekonať určité už nastavené štandardy, čo nie je zložité, len treba vedieť, ako na vec.

Čoraz častejšie sa stretávame s požiadavkou na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Vďaka týmto podnetom sme sa rozhodli otvoriť Mentoring 1-0-1  so zameraním na úpravu vášho predmetu na PBL. Osobitným bonusom bude, že vás zaučím do používania našej novej online platformy, pomocou ktorej sa vaše semináre a celý semester stanú ešte zábavnejší, efektívnejší a pohodlnejší. Veď ktorý pedagóg by nechcel, aby sa hodnotenie študentov vykonalo automaticky vďaka tomu, že študenti pracujú online v tímoch. Urobíme si tiež krátky výlet do prostredia najmodernejších didaktických nástrojov známych ako "Design thinking".

Čo zahŕňa mentoring formou online meetingov? 

 • vysvetlenie princípov projektovej výučby 2.0 (PBL)
 • vysvetlenie rozdielov project-based learning a problem-based learning
 • návod na implementáciu didakticky PBL do Vášho predmetu
 • pomoc pri úprave syláb predmetu s podporou PBL
 • nastavenie motivačného hodnotenia študentov cez hodnotenie mäkkých zručností
 • podporné materiály k implementácii - vzorové templaty a tutoriály
 • kompletná inštrukáž na využivanie online platformy

Ako to bude vyzerať?

Na začiatku si v krátkosti analyzujeme aktuálny stav Vášho predmetu. Zistíme, kde je hlavné vzdelávacie ťažisko, ako nastaviť vzdelávacie ciele pre hard aj soft skills. Následne Vám navrhneme plán zmeny, ktorý Vám pomôžeme implementovať. Teiž bude možné zažiť vzorovú hodinu na už bežiacich predmetoch s PBL.

V rámci mentoringu sa budete môcť stretnúť aj s ďalšími konzultantmi v závislosti od Vašich potrieb.

Máte ďalšie otázky?  Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

3. 8.
2020

Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

 • 08:00 - 15:00
6. 7.
2020

Aké vzdelanie dať deťom pre nové profesie v 21. storočí?

 • 09:00 - 13:00
12. 7.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 15:00