2 mesačný online mentoringový program
- ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Slovensko
 • 0940 644 852
 • online
 • Organizátor: Talentway Academy
  Telefón: 0940 644 852
  Email: michaela.jurkovicova@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Uvažovali ste už o tom, že by sa na Vašich seminároch pravidelne zúčastňovali experti z praxe, ktorí by prinášali pre študentov najaktuálnejšie výzvy a dokázali ich mentorovať pri riešení priebežne počas semestra? 

V poslednom čase sme sa stretávali s požiadavkou na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa tieto stali atraktívnejšími pre študentov. Vďaka týmto podnetom sme sa rozhodli otvoriť Mentoring 1-0-1  so zameraním na intezívnu spoluprácu s praxou. 

Radi by ste sa aj Vy podujali na túto výzvu?

Ak áno, mentoring  s názvom "Ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami" je vhodný práve pre Vás. 

Rada by som Vám počas spoločných rozhovorov sprostredkovala moje skúsenosti s organizáciou praktických spoluprác tak, aby vznikali spolupráce založené na dôvere, efektívnej organizácií a odhodlaní pripraviť študentov pre prax. 

Počas mentoringu so mnou sa dozviete o možnostiach aktívneho zapojenia expertov z praxe do Vášho predmetu či do celého študijného programu. Ukážeme si ako funguje organizácia formátov Project Lab či Challenge a spolu vytvoríme jeden vybraný formát podľa Vašich požiadaviek.

Pozrite si video o mentoringu: https://talentway-net.webinargeek.com/mentoringovy-program 

Prinášame vám:

 • 2-mesačný mentoringovo-koučingový program
 • ktorý vám pomôže rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke
 • prebieha na základe rozhovorov, alebo online konzultácií s jedným, alebo viacerými mentormi (5 - 8 rozhovorov)
 • do mentoringu sa môžu prihlásiť všetci pedagogický pracovníci vysokých škôl

Čo zahŕňa mentoring? 

 • online konzultácie ohľadom vybraného predmetu
 • výber predmetu vhodného pre uplatnenie spolupráce s praxou 
 • vytvorenie Project lab alebo Challenge
 • podporné materiály k implementácii - videá, články, návody a šablóny pre použitie so študetmi
 • vstup do FB komunity domácich a zahraničných odborníkov, pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov
 • vstup do online platformy, ktorá Vám pomôže s implementáciou vybraných formátov a inklúziou partnera z praxe

Koľko času mi to zaberie?

 • mentoringové programy začínajú v apríli a máji tak, aby sme skončili do júla, následne organizujeme vždy ešte jednu konzultáciu naviac pred začatím semestra (v septembri)
 • našim pedagógom prinášame množstvo materiálov, videí, prístup do komunity, webináre a úlohy
 • je však na Vás, koľko času potrebujete na ich naštudovanie

Ako to bude vyzerať?

 • na začiatku sa pozrieme spoločne nato, aké možnosti ponúka Váš predmet
 • zistíme, kde sú hlavné problémy a čo by ste chceli vylepšiť
 • následne Vám navrhneme plán zmeny v jednotlivých krokoch tak, aby ste stihli už ďalší semester
 • tento plán Vám pomôžeme implementovať
 • v rámci mentoringu sa budete môcť stretnúť s niekoľkými expertmi v závislosti od Vašich potrieb

Ako je to s cenou za mentoring a čo zahŕňa?

 • suma 100 Eur sa platí v úvode programu a je nevratná, 
 • suma 100 Eur sa platí po úspešnom ukončení programu, 
 • po ukončení programu dostáva pedagóg diplom o absolvovaní,
 • mentoring zahŕňa okrem samotných konzultačných hodín aj potrebné materiály, videá a šablóny k technikám
 • vstup do online platformy, ktorá Vás bude navigovať pri implementácii.

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita,, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

3. 8.
2020

Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

 • 08:00 - 15:00
6. 7.
2020

Aké vzdelanie dať deťom pre nové profesie v 21. storočí?

 • 09:00 - 13:00
12. 7.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 15:00