Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 08:00 - 15:00
 • Online kurz
 • Email: veronika.nekolova@talentway.net
 • Cena: 180 EUR

 

Online kurz je určený pre učiteľov vysokých škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučbyVďaka moderným metódam vás naučíme ako motivovať zaktivizovať myslenie študentov na hodine. Naučíme vás ako podporiť tímovú prácu študentov a trénovať ich mäkké zručnosti.   

Je určený pre pedagógov, ktorí nemajú radi rutinu a chceli by podnietiť vyššiu aktivitu študentov na hodinách. Ak chcete vidieť len niektoré online hodiny, kurz je možné zakúpiť aj ako samostatné hodiny.

Čo Vám kurz prinesie:

 • ušetríte čas na prípravu hodiny
 • odstránite rutinu z cvičení
 • súbor šablón pre jednoduchšie zapojenie študentov
 • možnosť začať pracovať s firmami
 • osobnostný a profesný rozvoj

Obsah:

 1. Ako vytvoriť zadanie pre študentov: nástroj WH
 2. Nápad: Brainstorming, hľadanie riešení a návrhov
 3. Zadania projektov pre študentov
 4. Cieľová skupina: nástroj persona 
 5. Praktické zadania: práca so zadaniami od firiem
 6. Ako hodnotiť soft skills
 7. Ako hodnotiť prezentácie 

Online kurz obsahuje:

 • inštruktážne videá (7)
 • online konzultácie k otázkam (3)
 • doplnkové podklady (videá, materiály na čítanie)
 • šablóny pre nástroje design thinking

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

3. 8.
2020

Online kurz - techniky na zaktivizovanie a motivovanie študentov

 • 08:00 - 15:00
6. 7.
2020

Aké vzdelanie dať deťom pre nové profesie v 21. storočí?

 • 09:00 - 13:00
12. 7.
2020

2 mesačný online mentoringový program - ako vytvoriť aktívnu spoluprácu s firmami?

 • 10:00 - 15:00