Nástroje Design thinking vo výučbe

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 14:00
 • Talentway Academy
 • 0940644852
 • online
 • Telefón: 0940644852
  Email: academy@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Do konca augusta zľava 50% na kurz. 

ZĽAVOVÝ KÓD: DESIGN

Online kurz je určený pre učiteľov vysokých škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. Vďaka moderným metódam a technikám sú študenti motivovaní a trénujú aj mäkké zručnosti.

Nástroje Design Thinking sú efektívne najmä v predmetoch ako marketing, projektové riadenie, manažment (personálny, marketingový, inovačný a ďalšie). Ďalej sú vhodné do predmetov, kde študenti pracujú s produktom, v ktorých študenti rozvíjajú svoje podnikateľské zručnosti, alebo tímovú prácu.

 

Čo Vám kurz prinesie:

- odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov

- aktivitu prenesiete na študentov,

- študenti budú aktívne riešiť projekty, ktoré sú pre nich zaujímavé

- získate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácie študentov

- osobnostný a profesný rozvoj

 

Z akých tém kurz pozostáva:

- základné princípy techník ako Design thinking, Design sprint, Problem based learning,

- proces Design thinking, 

- základy tímovej spolupráce – výhody, nevýhody, konflikty,

- nástroj WWWH questions - ako vytvoriť zadanie pre študentov?

- nápad: Brainstorming, hľadanie riešení a návrhov,

- ako podporiť v tímovej spolupráci introvertných študentov: nástroj Brainwriting,

- ako spoznať užívateľa produktu: nástroj Persona,

- vhodná prezentácia riešení  a návrhov – kritériá hodnotenia prezentácií,

- prototypovanie vlastných návrhov.

 

Online kurz obsahuje:

- inštruktážne videá (7)

- online konzultácie k otázkam (3)

- doplnkové podklady (videá, materiály na čítanie)

- šablóny pre nástroje design thinking

 

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu

Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA

Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu

Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre

Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

A  s mnohými ďalšími.

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00