Ako na projektovú výučbu s použitím s aktivizačných prvkov na hodine

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 14:00
 • Talentway Academy
 • 0940644852
 • online
 • Telefón: 0940644852
  Email: academy@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Do konca augusta zľava 50% na kurz.

ZĽAVOVÝ KÓD: PROJEKTOVA

Online kurz je určený pre pedagógov vysokých škôl a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. Kurz je vhodný pre predmety, kde so študentami tvoríte a riešite zadania/projekty, ale aj pre predmety ako manažment (inovačný, marketingový, personálny a ďalšie). Ďalej pre predmety, kde trénujete podnikateľské zručnosti, tímovú spoluprácu, vytvárate podnikateľské plány, alebo inovatívne produkty.  

 

Čo vám kurz prinesie:

 • odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov, 
 • aktivitu prenesiete na študentov, zároveň trénujete so študentami mäkké zručnosti, 
 • pracujete so študentami na projetkoch, ktoré sú pre nich zaujímavé, čím za zvyšuje ich angažovanosť,
 • získavate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácie študentov
 • osobnostný a profesný rozvoj.

 

Online kurz obsahuje:

 • inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení online kurzu)
 • online/offline konzultácie
 • vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov a nové projekty
 • doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študentov

 

Z akých tém pozostáva kurz:

 • úvod do projektovej výučby,
 • 4 kroky pre projektovú výučbu,
 • aktivizačné techniky pri riešení zadaní projektov (Brainstorming, tvorba vlastného zadania)
 • ako pracovať s mäkkými zručnosťami študentov a ako ich hodnotiť,
 • tímová spolupráca študentov – ako ju hodnotiť,
 • prezentačné zručnosti, ich dôležitosť v pedagogickom procese,
 • kritériá a hodnotenie prezentačných zručností.
  

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 •        Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 •        Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 •        Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 •        Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 •        Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 •        Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


A s mnoho ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00