Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 14:00
 • Talentway Academy
 • 0940644852
 • online
 • Telefón: 0940644852
  Email: academy@talentway.net
 • Cena: 200 EUR

 

Do konca augusta zľava 50% na kurz. 

ZĽAVOVÝ KÓD: SUPER STUDENT

 

Online kurz je určený pre učiteľov vysokých a stredných škôl na podporu implementácie nových didaktických metód do výučby. 

Je určený pre pedagógov, ktorí nemajú radi rutinu a chceli by podnietiť vyššiu aktivitu študentov na hodinách. 

Čo vám kurz prinesie:

 • Odstránite rutinu z cvičení a motivujete študentov,
 • aktivitu prenesiete na študentov a študenti zároveň trénujú mäkké zručnosti,
 • študenti budú aktívne riešiť témy, ktoré sú pre nich zaujímavé,
 • získate si prirodzenú autoritu u súčasnej generácii študentov,
 • osobnostný a profesný rozvoj.

Online kurz obsahuje:

 • inštruktážne videá (6) (ostávajú vám aj po skončení kurzu
 • online konzultácie
 • vstup do komunity ľudí, ktorí majú radi aktívnych študentov, nové projekty
 • doplnkové podklady ako diskusné videá, materiály a šablóny pre vás a vašich študento

Z akých tém pozostáva kurz:

 • Pozitívna motivácia - typy a triky na aktivizovanie študentských tímov,
 • ako správne na “Brainstorming” -  hľadanie riešení a návrhov so študentami,
 • warm upy a ich význam na hodinách,
 • čo sú mäkké zručnosti, ako s nimi pracovať a ako ich hodnotiť,
 • tímová spolupráca na hodine – jej výhody, nevýhody. Ako pracovať s konfliktami v študenskom tíme,
 • je dôležité hodnotiť prezentačné zručnosti a aké kritériá pri ich hodnotení použiť?

 

S kým sme doposiaľ spolupracovali? A doteraz veľmi úzko spolupracujeme :)

 • Zuzka, Fakulta architektúry STU: Ústav dizajnu
 • Brigita, Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Anna, Obchodná fakulta, Katedra služieb a cestovného ruchu
 • Zuzana, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Elena, Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre
 • Peter, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

A s mnohými ďaľšími veľmi šikovnými odborníkmi, ktorí sa neboja vziať kvalitu svojich hodín do vlastných rúk. 

  

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám napísať, radi Vám pomôžeme. :) 

Inováciám vo vzdelávaní na princípoch Design Thinking & Project-Based Learning sa venujem už viac ako päť rokov. Novým technikám výučby som sa začala venovať ako pedagóg na Ekonomickej univerzite v Bratislave, dnes už spolupracujem s ďalšími piatimi univerzitami na Slovensku a s ôsmymi partnerskými univerzitami v Európe. Čoraz častejšie sa stretávam s požiadavkou aj z iných univerzít na samostatné konzultácie či úpravy syláb predmetov tak, aby sa stali atraktívnejšími pre študentov. Kvôli týmto podnetom sme založili spoločnosť, v ktorej sme sa rozhodli poskytovať Mentoring 1-0-1  so zameraním na (design) Thinking tools, Projektovú výučbu a Spoluprácu s praxou. 

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00