Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

Zdieľanie:

PODROBNOSTI O PODUJATÍ

 • 10:00 - 15:00
 • Talentway Academy
 • 0940644852
 • online
 • Telefón: 0940644852
  Email: academy@talentway.net
 • Cena: 90 EUR

 

Projekt Finančnej gramotnosti na princípe projektovej výučby "FINGRA" vznikol s cieľom podporiť reformu zdola tým, že poskytuje metodickú, školiacu a implementačnú podporu pri zavádzaní inovatívnych didaktických techník a metód pre pedagógov stredných a vysokých škôl. 

Kurz je určený najmä pre učiteľov a metodických poradcov, ktorí chcú:

 •   použiť projektovú výučbu ako didaktický nástroj vo vlastnom existujúcom predmete;
 •   vytvoriť nový predmet s dôrazom na praktickú výučbu na VŠ v podobe praktika, odbornej praxe;
 •   zapojiť do odbornej prípravy prostredníctvom odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického vzdelávania na SŠ podľa zákona 61/2015 Z.z. 

Vďaka nadobudnutým kompetenciám budete schopní si vytvoriť pre študentov interaktívnejšie vyučovacie hodiny, čo podnieti angažovanosť študentov a podporí sa tým ich kreatívne myslenie a schopnosť spolupracovať v tímoch. Počas kurzu si osvojíte:

 •   metodiku projektovej výučby 2.0
 •   metodiku tímovej práce študentov;
 •   zásady mentoringu pre podporu študentských projektov;
 •   zručnosti pri práci s online nástrojmi;
 •   zručnosti v prezentačných aktivitách;
 •   zručnosti pri aktualizácii poznatkov v oblasti finančnej gramotnosti;
 •   postup prehĺbenia kooperačnej kapacity medzi učiteľom a študentmi.

 

V cene kurzu je zahrnutá metodická príručka

Školenie bude prebiehať v termínoch:

 • 25.8.2020
 • 4.9.2020
 • 18.9.2020

Akreditovaný kurz kontinuálneho vzdelania sa poskytuje na základe vyhlášky 445/2009 Z.z. ako aktualizačné vzdelávanie pre stredoškolských učiteľov. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese academy@talentway.net 

 

 

PRILOŽENÉ SÚBORY

Obsah školenia FINGRA.pdf

ĎALŠIE

PODUJATIA

8. 9.
2020

Základy Design thinking FREE vďaka spolupráci s programom Grow with Google

 • 10:00 - 15:00
18. 9.
2020

Motivujte študentov projektovou výučbou: FINGRA

 • 10:00 - 15:00
31. 8.
2020

Aktivizačné a motivačné techniky na hodinách

 • 10:00 - 14:00