Kluby a akadémie

Duálne vzdelávanie - zriaďujeme ODBORNÉ KLUBY ako platformy na kooperáciu fakulty s podnikateľskou praxou ako napr. retail v spotrebých tovaroch či bankovníctve, B2B obchodné vzťahy, projektové riadenie, bankovníctvo a financie, informačné technológie, start upy, on-line marketing, ekológia, inovácie, regionálne produkty a za podpory pedagóga, expertov z praxe budú riešiť konkrétne zadanie z podnikateľskej sféry.

Fakulty - posilňujú svoju odbornosť a udržujú krok rozvoja a inovácií s praxou.

Študenti  - vybrajú si pôsobenie v odbornom klube a špecializujú sa na konkrétnu oblasť a rozvíjajú svoje silné stránky, prehlbujú soft skills a realizujú odbornú prax.

Problem based learning (PBL) - inovatívna forma vzdelávania, kde je učiteľ v pozícii mentora, študenti sa orientujú na riešenie konkrétneho problému a následnú realizáciu riešenia. Na konci semestra môžu študenti pokračovať v danej téme ako bakalárska resp. diplomová práca alebo sa uchádzať o stáž či pracovné miesto vo firme, s ktorou spolupracovali.

mail-attachment-2
mail-attachment-2
mail-attachment-2
 
 

Aktuálne kluby:

 
Sales Academy Od 20.9.2017, Streda, 9.15 - 12.30h
Retail Academy Od 21. 9.2017, Štvrtok 8.00 - 10.45 h
Digital club Od 5. 10.2017, Utorok 13.30 - 15.00 h
Bankademy Od 2. 10.2017 Utorok 15.15 - 16.45 h
foodie(1) Foodie Club Od 22.9.2017 (len ako IMAN)
TW marketing club Od 25. 9.2017, Pondelok 11.00 - 12.30 h
Online club Od 5. októbra
Ekovižn club Od 18. 9.2017, Pondelok 17.00 - 18.30 h
Agro-Bio Club Otvárame 21. 9.2017, 1.krát - 12.30 hod (D211), potom blokovo (OF, Virt)
Media club Otvárame 21. 9.2017, Štvrtok 11.00 - 12.30 h
Job Lab Otvárame v októbri
Job Finder Non stop online
 
      Uložiť Uložiť Uložiť Uložiť Uložiť Uložiť Uložiť