Kontakt

Nájdete nás v ABC - Academic Bussines Cluster, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, v budove Obchodnej fakulty na medziposchodí, medzi 2. a 3. poschodím, miestnosť 2C04, miestnosť ABC/TALENTWAY.

+421 2/6729 1264

Pre študentov: veronika.nekolova@talentway.net

Pre firmy: hiringbydoing@abc-uni.sk

Fraňa Kráľa 7, 81105 Bratislava
IČO 4205 3463, DIČ: 2022463960

social media

Kontaktný formulár