PRE

LEKTOROV

PROJEKTOVÁ VÝUČBA

LEKTOROV

Projektovou výučbou, pravidelnou tímovou prácou na reálnych zadaniach z praxe vás naučíme ako výrazne zefektívniť vyučovací proces.

Zmeňte aj vy štýl prednášok a cvičení na interaktívnu formu v ktorej dominuje:

- tímová práca študentov na výučbe
- reálne zadania z praxe
- pravidelné prezentovanie priebežných výsledkov
- hodnotenie schopností - orientácia na soft skills

Čo získa pedagóg:
- nastavíme váš predmet tak, aby ste zvládli projektové etapy v jednom semestri,
- naučíme vás ako sa stať nielen učiteľom, ale mentorom pre svojich študentov,
- výučbu prepojíme s reálnou praxou,
- študent rozvinie svoj talent (silnú stránku) a naučí sa pracovať v tíme,
- vyučovací proces sa stane zábavný pre učiteľa a študentov

AKTIVIZÁCIA A MOTIVÁCIA

ŠTUDENTOV

Aktivizujeme a motivujeme študentov cez kreatívne metódy Design thinking&Problem based learning. Techniky Design thinking&Problem based learning reflektujú na súčasnú generáciu študentov. Pomocou nich študent rozvíja svoju kreativitu, nápaditosť a myslenie “out of the box” zábavnou formou. Hľadá riešenie na komplexné problémy a prináša nový pohľad na vec.

Naučíme vám ako aplikovať aktivizačné a kreatívne techniky - napr. metóda Who/What/Way, Persona, Matrix Scale, Warm-upy, Mind Maps, Brainwriting ...

Čo získa pedagóg:
- efektívne rozviniete študentovu kreativitu a nápaditosť,
- študenti rozvinú svoje soft skills - kooperáciu, kritické myslenie, tímové role,
- študent začne byť aktívny a naviac ho to ešte bude baviť.

EXPERTI

Z PRAXE

Na výučbe sa zúčastňujú aj odborníci z praxe, ktorí prinášajú najnovšie poznatky.

Vytvárame tímy, ktoré sa skladajú z pedagógov a odborníkov z praxe, tí spoločne vytvárajú obsah svojho cvičenia tak, aby experti z praxe prinášali najnovšie poznatky.

Tu by mohli chodiť logá našich partnerov, lebo nejaký ilustračný obrázok s logami? Daj navrh.

Čo získa pedagóg:
- najnovšie poznatky pre študentov,
- odborný pohľad expertov z praxe na problematiku,
- uľahčenie vyučovacieho procesu.

ATESTÁCIE A TRÉNINGY

PEDAGÓGOV

Chcete si zvýšiť kvalifikáciu? Pracujeme s technikami Techniky Design thinking&Problem based learning, Project based learning a ďalšími. Vytvárame tímy expertov vo vzdelávaní, ktorí následne predávajú svoje poznatky na lokálnej úrovni ďalším pedagógom prostredníctvom interaktívnych Workshopov, konferencií, individuálnych konzultácií.

CERTIFIKOVANÍ LEKTORI TW
Naši lektori sa pravidelne vzdelávajú na medzinárodnej úrovni prostredníctvom medzinárodných projektov, návštev na najprestížnejších univerzitách venujúcich sa netradičným formám výučby a spolupráce s praxou .

COACHING A PORADENSTVO

PRE PEDAGÓGOV

S našimi lektormi sa pravidelne stretávame a budujeme spolu komunitu na podporu vzdelávania na vysokých a stredných školách. Vzájomne si vymieňame poznatky, organizujeme konferencie a mentorujeme.

Ak sa chceš k nám pripojiť pozri najbližší Workshop, konferenciu, diskusiu.

ONLINE PROSTREDIE

A BENEFITY

Ako to celé a ľahko zvládnuť? Vytvorili sme komplexnú online platformu, ktorá spája študentov s pedagógmi a pedagógov s partnermi z praxe. Cloudové riešenie - všetky vstupy aj výstupy z výučby a riešení úloh na jednom mieste, už žiadne maily, úložiská, USB kľúče. Projektový režim a procesy sú už nastavený na platforme a všetko môžete nekonečne opakovať.

Ušetríte si veľa času pri príprave nového školského roka, alebo jednotlivých vyučovacích hodín, všetky podklady už máte k dispozícii.

Čo získa pedagóg:
Pracujete moderne - online. Pracujete bezpečne - žiaden dokument sa už nestratí. Pracujete efektívne - nový školský rok už máte pripravený na portáli. Pracujete transparente - všetky výsledky a hodnotenia sú priebežne viditeľné pre vás aj študentov.

TALENT WAY

KONTAKT

Spracúvame osobné údaje za účelom vybavenia dopytu.