Osobnostné a kariérne testy

Test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator® – MBTI®) má korene v 2 fizofiách - Jungova teória psychologických typov, ktorá vznikla podľa tkz. “otca analytickej psychológie” Carla Gustava Junga, ktorý primárne rozdeľuje osobnosti na introverta a extroverta, ďalej sa venoval plánovacím funkciám (myslenie alebo cítenie) a pozorovacie funkcie (vnímanie alebo intuícia).

Okolo roku 1920 sa k Jungovej teórii dostala Katherine Cook Briggsová, ktorá bola neskôr spoluautorkou jedného z najpopulárnejších v súčasnosti používaných indikátorov osobnosti – indikátor osobnostných typov podľa Myersovej a Briggsovej (Myers-Briggs Type Indicator® – MBTI®). Spolu so svojou dcérou, Isabel Briggs Myersovou, vytvorili spôsob, ako zoradiť Jungove preferencie každej osoby. V teste osobnosti MBTI rozližujeme štyri možné dvojice osobnostných čŕt:

 

SPRAVIŤ TEST:
http://talentway.poriadne.sk/quiz

 

Osobnosť ENFJ

“Každý človek sa musí rozhodnúť či bude kráčať svetlom tvorivého altruizmu alebo temnotou deštruktívneho egoizmu.” Martin Luther King

Tip osobnosti ENFJ je zriedkavý, má zmysel pre spravodlivosť, chcú riešiť problémy a veria v dobro. Sú to ľudia idealisti s vysokým zmyslom pre morálku. Primárne sú tieto tipy orientované na vonkajšie prostredie, kde sa vedia vysporiadať so situáciami podľa svojej intuície a zameriavajú sa na prácu, ktorá je v súlade s ich hodnotami. Vo svojom vnútri sa nechajú viesť svojou intuíciou, ktorú majú veľmi dobre vyvinutú.