Project based learning & Desing thinking

Čo to je?

  Problem Based Learning patrí medzi inovatívne didaktické metódy výučby. Základným prístupom je riešenie problému a celá výučba sa odvíja od toho, aké okruhy poznatkov študenti k vyriešeniu problému vyžadujú, ide teda o dopytovo orientovanú výučbu. Problem-based learning sa zameriava na rozpoznanie a formovanie osobnosti, objavovanie a rozvíjanie silných stránok a poskytovanie príležitostí pre študentov na získavanie odborných skúseností už počas štúdia. Pri aplikácií tejto didaktickej metódy sledujeme naplnenie rozhodujúceho vzdelávacieho cieľa, že každý človek má minimálne jednu silné stránku, ktorú je nutné rozpoznať a pomôcť rozvinúť. Pedagóg sa stáva v tejto metóde partnerom – poradcom, mentorom, podporovateľom a stimulátorom pre študentov a tým celý vzťah musí zmeniť z hierarchického na partnerský. V metódach problem-based learning sa ako hlavný nástrojvyužíva „projekt" a s ním súvisiace pravidlá projektového manažmentu. Rozvoj metódy je podporený medzinárodným Projektom DT. Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University vrámci Programu ERAZMUS +

Facebook: Pridaj sa k nám na Facebooku

 

Čo lektor získa?

  Zapojením sa do inovatívnej metódy výučby má možnosť lektor získať niekoľko benefitov:
  1. získanie najaktuálnejších znalostí v oblasti inovatívnych foriem výučby
  2. zapojenie sa do programu, kde lektor môže získať rôzne atraktívne benefity
  3. možnosť práce na projektovej platforme
 

Čo urobiť?

  Stačí sa zaregistrovať prostredníctvom formulára na #3 Workshop Project based learning/Desing thinking dňa 1.2.2018 o 09:30 do 12:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, budova Obchodnej fakulty, miestnosť D211. (určený pre nových záujemcov)

Formulár: Registrácia na Workshop

  Stačí sa zaregistrovať prostredníctvom formulára na

#4 Workshop transformácia predmetov na Project based learning dňa 6.2.2018 od 10:00 do 13:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave, budova Obchodnej fakulty, miestnosť D211. (určený pre záujemcov, ktorí chcú modifikovať svoje predmety na PBL)

Formulár: Registrácia na Workshop

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte: Ing. Veronika Nekolová, PhD. Email: veronika.nekolova@euba.sk  

Najbližšie eventy:

  #3 Workshop Project based learning/Desing thinking dňa 1.2.2018 o 09:30 do 12:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií #4 Workshop transformácia predmetov na Project based learning dňa 6.2.2018 od 10:00 do 13:00 na Ekonomickej univerzite v Bratislave Viac informácií  

Publikácia:

 
Lektori, mentori a kouči potrebujú didaktickú podporu pre moderné interaktívne metódy výučby, pre rozvoj osobnosti a osobnostný rast. Zhrnuli sme empirické poznatky pri zavádzaní duálneho vzdelávania na vysokej škole (Ekonomická univerzita v Bratislave). Vypracovali sme špecifický nástroj na rozvoj a hodnotenie schopností študentov v príprave na absolventské pracovné pozície. Poznatky sme aplikovali do súhrnnej metodiky pre projektovú výučbu metódou PBL project-based learning.   Kúpiť na Martinus.sk