TALENTWAY.NET

Nástroje Design thinking

Aktivizujú a motivujú študentov ku generovaniu nových nápadov. Reflektujú na súčasnú generáciu študentov, ktorý rozvíjajú svoju kreativitu a myslenie "out of the box".

Pomocou nich hladáte spolu so študentami riešenia na problémy, vytvárate koncepty a prinášate nový pohlad na vec.


Project-based learning

Základný prístup v projektovej výučbe 2.0 (project-based learning - PBL) spočíva v tom, že študentom ryby neservírujeme, ale naučíme ich ryby chytať.

Vďaka PBL študenti pracujú pravidelne na komplexných zadaniach, pričom pedagóg je v úlohe mentora.