Retail academy

Retail Academy predstavuje jedinečný projekt spojenia teoretického vyučovania na univerzitnej úrovni s hospodárskou praxou.

Klub vznikol v rámci programu Talentway.

Študenti ho prijali s nadšením a je naplnením každodenných požiadaviek obchodu.

Spája riešenie konkrétnych projektov s prednáškami top manažérov spoločnosti LIDL, spojených s diskusiou a to nielen s nimi, ale aj s konateľmi firmy a jej generálnym riaditeľom.

Projekt je zaujímavý pre študentov, ktorí majú možnosť získať poznatky z praxe, podieľať sa priamo na ich riešení a môžu nadobudnúť presvedčenie, že štruktúra vyučovania na Obchodnej fakulte je správnym výberom pre ich ďalší profesionálny rast a že škola ich dostatočne pripraví ich vstup do zamestnania. Retail Academy je veľmi vhodnou alternatívou pre tých, ktorých zaujíma obchod a chcú si už počas svojho štúdia začať budovať svoju kariéru.

Retail Academy je prvá voľba, ktorá im môže pomôcť v tomto zámere a následne programy spoločnosti LIDL, ako je napríklad Studentship a Trainee program, ktorý je určený pre študentov druhého stupňa štúdia a pripravuje budúcich absolventov na prácu v nimi vybranom oddelení.

Partneri

Aktuality

Retail academy Pôsobí vo štvrtok od 8.00 do 10:45 v D211

Supervisori

Jožko

Email: jozef.orgonas@euba.sk

Supervisor Retail Academy

Záujmy: Retail, franchising, inovatívne formy vzdelávania, vnúčatá 🙂

Barborka

Email: barbora.paholkova@euba.sk

Supervisor Retail Academy

Záumy: Public relation, Retail, inovatívne formy vzdelávania, príroda, káva s kopcom cukru 🙂

Galéria