PRE

ŠTUDENTA

Nachádzaš sa na portáli pre koordináciu praktickej výučby tvojej fakulty s firmami, v rámci ktorej sa dostávaš do riešenia projektov a tímovej kooperácie. Pri využívaní portálu pracuješ:

S PRAXOU
na priamych zadaniach od partnerov z firiem

TÍMOVO
pracuj v tíme a interdisciplinárne

PARTNERSKY
koordinuj cez portál svoje projekty s lektorom

MODERNE
vstúp do projektovej výučby 2.0 (project-based learning)

KREATÍVNE
aplikuj design thinking pri riešení problémov

EFEKTÍVNE
zbieraj hodnotenie svojich silných stránok a soft skill

CIELENE
výsledky zo štúdia sa generujú priamo do životopisu (CV) pre vstup na trh práce

VYTVOR SI SVOJ

ŽIVOTOPIS

Portál je tu pre teba - stačí, keď iba raz vyplníš správne údaje do svojho profilu a vždy nájdeš potrebné údaje o celom priebehu tvojho vzdelávania.

V živote budeš stále potrebovať životopisy, vysvedčenia, certifikáty, hodnotenia. Toto všetko môžeš archivovať, tlačiť a zdielať na tomto portáli.

Preto si starostlivo vyplň svoj profil a vlož si peknú a aktuálnu fotografiu

Čo získaš:
- Všetky údaje o priebehu vzdelávania budeš mať uschované na jednom mieste
- Portál ti vždy vygeneruje aktuálne CV
- Keď ťa osloví firma s ponukou pracovného miesta, tvoje šance budú vysoké
- Všetky aktivity z priebehu projektovej výučby sa ti automaticky pripíšu do životopisu ako doklad o tvojej študentskej praxi

NÁJDI SVOJ

PROJECT LAB

Celé štúdium je jedna cesta, na ktorej objavuješ a rozvíjaš svoje silné stránky. My ťa zapojíme do aktívnej formy vzdelávania pôsobením v PROJECT LAB - klub, academy, factory, lab - kde budeš riešiť zaujímavé témy priamo z reálneho života.

Naučíme ťa nových technikám ako aplikovať získané teoretické poznatky do praktických aplikácií - napr. metódy Who/What/Way, Persona, Matrix Scale, Warm-upy, Mind Maps, Brainwriting ...

Čo získaš:
- Priamy kontakt s praxou
- Rozvoj soft skills - kooperáciu, kritické myslenie, tímové role, komunikáciu
- Nebudeš sa nudiť - mysli “out of the box” a zabávaj sa
- Spoznáš firmy, expertov, firemné prostredie aj ich produkty
- Feed back na svoju prácu priamo od expertov

ZÍSKAJ SVOJ

DREAM JOB

Nehľadaj prácu - vďaka portálu talentway.net si ťa dobrá práca nájde sama. Už počas štúdia, aj po skončení je portál otvorený pre firmy, aby ti ponúkali svoje pracovné pozície - brigády, stáže, part time a full time joby.

Ponuky firiem budú veľmi adresné a personifikované, lebo si ťa vyberú na základe kritérií v databáze portálu. Keď ťa ponuka osloví, stačí ti aktivovať tlačidlo MÁM ZÁUJEM do 24 hodín od prijatia mailu s ponukou.

Preto si starostlivo vyplň svoj profil a vlož si peknú a aktuálnu fotografiu

Čo získaš:
- Priamy ponuku pracovnej pozície do tvojho mailu
- Keď sa ti ponuka zapáči, portál zašle tvoje CV aj s vysvedčeniami do firmy
- Firma vyhodnotí tvoje CV a pozve si ťa na pohovor
- Takže svoj dream job môžeš získať v priebehu pár dní