Študentské projekty

Bikonur

Návrh komunikačnej marketingovej kampane firmy BIKONUR