Talentway club

Hlavným cieľom Talentway clubu je začleniť študentov do marketingových aktivít samotného programu Talentway. Zapojením do rôznych úrovní marketingových procesov, ich participácia na vytváraní eventov, public relations, promo aktivitách – metódou Project Based Learning (PBL) naučiť študentov osvojiť si oblasť marketingu, reklamy a obchodu v reálnom svete. Skúsenosť, ktorú študenti nadobudnú po absolvovaní Talentway clubu im jednoznačne pomôže byť viac samostatnými a zlepšia sa ich organizačné zručnosti - výpovede jednotlivých študentov nájdete tu:

http://www.talentway.net/talentway-profesia-days-studenti-prax/

Talentway club bude aktívny v letnom aj zimnom semestri. Študenti budú počas semestra pracovať na vytváraní marketingových projektov pre ostatné kluby a akadémie, no taktiež aj pre samotný program Talentway, v spolupráci s členmi nášho tímu. V zimnom semestri bude Talentway club orientovaný na tvorbu a realizovanie marketingových aktivít pre ostatné kluby, ktorých výstup bude prezentovaný na Vianočnej univerzite – eventom, organizovaným v spolupráci s Talentway a Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave (viac na: http://www.talentway.net/video-vianocna-univerzita-2016/)

V letnom semestri majú študenti možnosť vytvárať a podieľať sa na Jarnej univerzite, rovnako ako pri Vianočnej. Počas celého semestra pracujú študenti v tímoch na tvorbe a realizovaní marketingových projektov so zameraním na ostatné kluby. Hlavný dôraz sa kladie na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, kreativitu, originalitu, tímového ducha a samostatnosť študentov. Nadobudnú praktické skúsenosti z daných oblastí a majú jedinečnú možnosť si prakticky vyskúšať tvorbu a realizáciu marketingových aktivít.

Partneri

Aktuality

Supervisori

Veronika

Supervisor Talentway club

– orientujem sa  v oblastiach: B2B marketing, projektového riadenie, modernej a inovatívnej výučbe a už čoskoro budem expert v angličtine a online marketingu

– Moje záujmy: bicykel, korčule, joga a snažím sa o niečo ako behanie 🙂
– Čo ma poteší: šálka dobrej kávy, čokoláda
 
Motto: ja mám hneď dve 🙂
“Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol.” –  P.Coelho
“Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.” – Albert Einstein
 
 

Mirka

Supervisor Talentway club

-,,Špecializácia: personálny manažment a kariérne poradenstvo, HR marketing, social media marketing, komunikácia, obchod.“
moje záujmy: cvičenie, plávanie, čítanie ale aj nič nerobenie
- čo ma poteší:  zmena - lebo to znamená, že veci sú v pohybe 🙂
 
Motto: 
Zmeny vo svojom živote vítaj s otvorenou náručou, neboj sa ich. Pamätaj, že ak by sa v živote nič nemenilo, neexistovali by žiadne motýle.

Galéria