HR Platforma

Vytvor si CV

Tréningy pre Team Work

Rozvoj vzdelávacích metód

Ročne až 40 tisíc absolventov VŠ

Základná filozofia
TALENTWAY

Podporujeme komplexný rozvoj silných stránok osobnosti (TALENT) a takto pripravenú osobnosť prinášame na trh práce (WAY).

Podporujeme rozvoj tímovej kooperácie a moderné vzdelávanie na VŠ a SŠ formami ako je praktická výučba (project-based learning) alebo tréningy soft skills.

Spájame školami s firmami a firmy so školami, aby študenti riešili problémy z praxe už počas štúdia.

Pripravené na trh práce

Staráme sa o rozvoj talentov

Osobnosť

Najrýchlejšie vytvorenie CV len za pár klikov.

Získaj nový alebo lepší job a poskytni svoje schopnosti pre pôsobenie v pracovných a tvorivých tímoch.

Univerzita

Modernizuj vzdelávacie metódy a získaj nových partnerov z praxe.

Firma

Zapojte sa do vývoja na najrýchlejší hiringový portál a obsaď pracovnú pozíciu do 3 dní.

Pre univerzity

Rozvoj vzdelávacích metód a kooperácie s praxou

Workshopy pre pedagógov a PhD.

Poskytujeme pravidelné školenia na to:

  Ako implementovať soft skills do predmetu

  Ako trénovať soft skills

  Ako hodnotiť rozvoj soft skills

  Aké online metódy sú pre tréning soft skills

Four Hour pre soft skills

 

  Tréningy soft skills pre študentov priamo
vo vašom predmete poskytujeme našimi lektormi

 Ako pedagóg ušetríte 2 až 4 hodiny v semestri,
ktoré môžete využiť na svoj osobný rozvoj

 Privedieme aj partnerov z praxe

Treningové online platformy

Online tréningy soft skills na univerzitách pre rozvoj:

  Tímovej kooperácií študentov

  Kreativity

  Analystického a kritického myslenia

  Komunikačných zručnosti

 

 

Kooperácia s praxou

Zapojte firmy a expertov z praxe do vzdelávania:

  Tematické bloky pre celý semester formou Project Lab

  Zadania z praxe

  Podpora firiem pre praktickú a projektovú výučbu

  Exkurzie, prezentácie, monitoring, koučing

  Experti z praxe do výučby

  Nový portál na project-based learning

Pre študentov

Získaj nový job – vytvor si rýchle CV za pár klikov a dostaneš skvelé ponuky na perspektívne pracovné pozície v top firmách.

Project Labs pre kooperáciu s praxou

Digital Club

FHI EUBA, FMFI UK

Developer Lab

EUBA, FA STU, FF UKF Nitra

Retail Academy

OF EUBA

FinGra Club

OF EUBA

BankAdemy

NHF EUBA

Innovation Club

OF EUBA

Foodie Club

OF EUBA

Consulting Club

FHI EUBA

Pre firmy

HR manažment vo firmách

Priprav si talenty

Priame kooperácie so školami:

  Zapoj svoju firmu do vzdelávania

  Poznaj študentov počas štúdia

  Nech študenti riešia problémy firmy

  Vyber si z najlepších talentov

Rýchly hiring

Najrýchlejší hiringovy portál:

  Postovanie inzerátov na pracovných portáloch

  Direct mailing v databáze CV

  Obsadenie pozície do 3 dní

HR Dashboard

Kompletný prehľad HR aktivít:

  Planovanie hiringu

  Prehľady o kandidátoch

  Riadenie HR procesov

  Archív aktivit

Mám záujem o zasielanie aktuálnych
ponúk a informácii

Máte záujem nás kontaktovať?

Sídlo: Talentway.net, s.r.o. Vajnorská 1306/7, 831 03 Bratislava

Prevádzka: Plynárenská 1, 821 02 Bratislava

Odošlite formulár

Zásadami ochrany osobných údajov