ČO ROBÍME

PRE FIRMY

Priamy hiring, bez nutnosti inzerovať.

Rýchle, pohodlné a nevtieravé vyhľadávanie uchádzačov na pracovné pozície vo firmách.

NEINZERUJ - HAJRUJ

PRE LEKTOROV

Motivácie pre pedagógov.

Ako si zľahčiť pedagogický proces, ako zmodernizovať štýl výučby, ako získať nové benefity, či podporiť vlastnú školu

NEUČ - MENTORUJ

PRE ŠTUDENTOV

Rozvoj osobnosti.

Rozvýjame tvoje silné stránky, meníme štýl štúdia a výučby, pripravujeme ťa na vstup na trh práce.

NEBIFLUJ - ŠTUDUJ

NAJNOVŠIE PRACOVNÉ

POZÍCIE

ahoj testujem
upvision.

testujeme
upvision.

Mirka testuje dopyt
ABC - Academic Business Centrum

NAJNOVŠIE VÝSTUPY

Z KLUBOV

Diplomová práca -
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

FINGRA - SOS PaSV TT -

Digital Club -

NAJNOVŠIE PRIDANÉ

CV

Nikola -
Elektrotechnická fakulta

Oliver -
Elektrotechnická fakulta

Denisa -
Elektrotechnická fakulta

NOVINKY V TALENTWAY

TALENTWAY vstupuje do stredných škôl

TALENTWAY vstupuje do stredných škôl.

Nová publikácia - Talentway+Problem-based learning

Vysoko aktuálna metodická príručka pre pedagógov VŠ aj SŠ.

ČO ROBÍME PRE

FIRMY

ZADAJ PRACOVNÚ POZÍCIU A VÝBEROVÉ KRITÉRIA

PORTÁL AUTOMATICKY VYGENERUJE VHODNÉ CV A MAILOM OSLOVÍ TÝCHTO KANDIDÁTOV

DO 24 HODÍN ZÍSKAŠ ZÁUJEM KANDIDÁTOV O PRACOVNÚ POZÍCIU

KONTAKTUJ POHOVOR A UMIESTNI KANDIDÁTA NA PRACOVNÚ POZÍCIU

NEINZERUJ, HAJRUJ

Žiadne inzeráty: Vstúpte rýchlo - efektívne - nenáročne do jedinečnej databázy absolventov stredných a vysokých škôl SR a priamo si vyberte svojho uchádzača

Easy hiring: Stačí zadať štyri schopnosti a systém vám vyhľadá adekvátny počet vhodných uchádzačov a priamo ich osloví - už nemusíte čítať stovky CV, do 24 hodín dostanete len tých vhodných uchádzačov

Soft a hard skills: Všetci absolventi prešli špecifickým vzdelávaním v projektovej výučbe 2.0 (project-based learning) s akcentom na rozvoj schopností a zručností - štyri soft skills sú preto hlavným vyhľadávacím kritériom portálu, môžete pridať aj ďalšie podľa vašej voľby

1590

Aktuálny počet CV v databáze

CHCEM HĽADAŤ UCHÁDZAČA

PRÁVE HAJRUJÚ

Manažér firmy -
Future Proof s.r.o.

HR pracovník -
Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s.

Manažér firmy -
Jens & Litwak

NOVÉ

PARTNERSTVÁ

Majiteľ firmy -
IdeaCorp s.r.o.

HR pracovník -
Poštová banka, a.s.

HR pracovník -
Dôvera Zdravotná poisťovňa, a.s.

FIREMNÝ KLUB PRIAMO NA ŠKOLE?

Spájame firmy s vysokými aj strednými školami na duálne vzdelávanie - zakladáme odborné kluby, v ktorých spájame expertov z praxe so študentmi pri riešení projektových zadaní

Spoznajte budúcich spolupracovníkov ešte počas štúdia, pripravte si absolventov na mieru a vyberte si najšikovnejších z nich ešte skôr, ako utečú k vašej konkurencii.

Stredné školy

Vysoké školy

95

26

Aktuálny počet klubov

ČO ROBÍME PRE

ŠKOLY A LEKTOROV

REGISTRÁCIA

VYBER/VYTVOR SI KLUB, ALEBO PREDMET

ZADAJ PROJEKTY

POZVI ŠTUDENTOV

DUÁLNE

VZDELÁVANIE

Tvoríme vzťahy medzi firmami a školami na prípravu a organizáciu predmetov pre praktickú výučba na princípe project-based learning.

ATESTÁCIE

PEDAGÓGOV

Zaškolenia, testovanie a kredity pre pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní (SŠ) aj v pedagogickom minime (VŠ).

REFORMA VZDELÁVANIA

Z DOLA

Držme krok so svetom, kde je projektová výučba už bežným štandardom a lektor sa stáva mentorom, ktorého poslaním je pripraviť študentov učiť a prijímať stále zmeny.

PEDAGÓG

A ŠTUDENT

Všetko na jednom mieste - úlohy, zadania, výsledky, dokumenty, prezentácie, maily, hodnotenia, záverečné práce všetko len v 4 krokoch.

KLUBY A

AKADÉMIE

DUÁLNE

VZDELÁVANIE

Zriaďujeme ODBORNÉ KLUBY ako platformy na kooperáciu fakulty s podnikateľskou praxou ako napr. retail v spotrebých tovaroch či bankovníctve, B2B obchodné vzťahy, projektové riadenie, bankovníctvo a financie, informačné technológie, start upy, on-line marketing, ekológia, inovácie, regionálne produkty a za podpory pedagóga, expertov z praxe budú riešiť konkrétne zadanie z podnikateľskej sféry.

 

FAKULTY

Posilňujú svoju odbornosť a udržujú krok rozvoja a inovácií s praxou.

 

ŠTUDENTI

Vybrajú si pôsobenie v odbornom klube a špecializujú sa na konkrétnu oblasť a rozvíjajú svoje silné stránky, prehlbujú soft skills a realizujú odbornú prax.

PROBLEM BASED

LEARNING (PBL)

Inovatívna forma vzdelávania, kde je učiteľ v pozícii mentora, študenti sa orientujú na riešenie konkrétneho problému a následnú realizáciu riešenia. Na konci semestra môžu študenti pokračovať v danej téme ako bakalárska resp. diplomová práca alebo sa uchádzať o stáž či pracovné miesto vo firme, s ktorou spolupracovali.

KLUBY

Otvorené pre všetkych.

AKTUÁLNE

KLUBY

TALENT WAY
SALES ACADEMY
Otvárame v zimnom semestri 2018

TALENT WAY
RETAIL ACADEMY
Od 21. 9.2017, Štvrtok 7.30 - 11.00 h D211

TALENT WAY
DIGITAL KLUB
Od 5. 10.2017, Pondelok 15.15 - 16.45 h D211

TALENT WAY
BANK ADEMY
Od 2. 10.2017 Streda 15.15 - 16.45 h D211

TALENT WAY
AGRO BIO KLUB
Otvárame 21. 9.2017, Pondelok 13.30 - 16.45 h D211

TALENT WAY
MEDIA CLUB
Otvárame 21. 9.2017, Streda 9.15 - 10.45 h D211

TALENT WAY
JOBLAB KLUB
Otvárame v marci

TALENT WAY
JOB FINDER
Non stop online

TALENT WAY
CONSULTING CLUB
Každý utorok 9:15 – 10:45 D211

ČO ROBÍME PRE

ŠTUDENTOV

VYTVOR SI PROFIL

PRIHLÁS SA DO KLUBOV A PROJEKTOV

RIEŠ PROJEKTY SO SVOJÍM TÍMOM

GENERUJ SI CV PRE DOBRÝ JOB

NÁJDI

SVOJE PREDMETY

Komunikuj so svojimi pedagógmi a spolužiakmi denne, ľahko a priamo.

Udržuj si prehľad o úlohách,termínoch postupoch, výsledkoch a hodnotení.

VYBER

ŠKOLU

DOBRÝ JOB SI ŤA NÁJDE

SÁM

Generuj svoje CV a certifikáty praxe zo skúseností pri riešení študijných projektov.

Nehľadaj prácu - vďaka portálu talentway.net si ťa dobrá práca nájde sama.

EVENTY

Otvorené pre všetkych.

 • Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov SŠ

  Finančná gramotnosť

  TERMÍN: 24.1., až 25.1.2019, vždy od 9.00 do 17.30 h (spolu 20 hod.)

  MIESTO:
  Obchodná fakulta EUBA, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, miestnosť D211

  PROGRAM:
  Kontinuálne vzdelávanie učiteľov SŠ

  AKCIA:
  Akreditovaný projekt s podporou Poštovej banky, a.s.

 • HR management a školská reforma zdola

  1.EduForma Konferencia

  TERMÍN: 11.10.2018 od 9.00 do 14.00 h

  MIESTO:
  OF EUBA, Dolnozemská cesta 1, BA

  PROGRAM:
  Možnosti pre HR kooperácie s VŠ:, Inovatívne metódy pre pedagógov

  AKCIA:

 • Workshop PBL & Design thinking

  TERMÍN: 11.10.2018 - 12.10.2018

  MIESTO:
  Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta, miestnosť D211

  PROGRAM:
  Aktivizačné a inovačné metódy výučby Design thinking a Problem based learning

  AKCIA:

TALENT WAY

BLOG

Sucess story Bankademy

Ako študent prvého ročníka inžinierskeho odboru Bankovníctvo na NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave som sa na prednáške stretol s informáciou o. projekte s názvom Bankademy, ktorý organizovala TalentWay v spolupráci s Tatra bankou.
 

ČÍTAJ VIAC

Interdisciplinarita (Hľadá sa meno pre nový klub!)

So začiatkom nového semestra, sme opäť začali v Talentway naplno makať. Počet dobrých nápadov rástol priamo úmerne s počtom vypitých káv, a vďaka tomu vám v tomto semestri môžeme predstaviť niekoľko nových klubov a projektov.
 

ČÍTAJ VIAC

V HOLANDSKU

V januári 2017 sme sa rozhodli pre návštevu v Holandsku. Nie len kvôli super atmosfére na bicykloch, krásnym parkom a tulipánom, ale...
 

ČÍTAJ VIAC

BANKADEMY 2017

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi, aj o tom je korporátna Bankademy...
 

ČÍTAJ VIAC

OBCHODNEJ FAKULTE

Tento rok sa uskutočnil už 3. ročník Vianočnej univerzity, ktorý priniesol rekordný počet takmer 50 stánkov. Udialo sa tak aj vďaka novým formátom...
 

ČÍTAJ VIAC

WIN WIN WIN

Stratégia win-win-win bola úspešne zasadená: manažment spoločnosti získal zaujímavé nápady od študentov, študenti získali praktické poznatky o fungovaní...
 

ČÍTAJ VIAC

PROFESIONÁLNY ŠPORT

Všetci dobre vieme že sa dve veci na sto percent robiť jednoducho nedajú. Buď flákame jedno alebo druhé. Ale ako nájsť zlatý stred aby všetko fungovalo?
 

ČÍTAJ VIAC

Z POHĽADU ŠTUDENTKY

Nevedela som, čo môžem očakávať ale musím sa priznať, že som odchádzala každý deň doslova nadšená...
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY

KONTAKT

0949 267 615

Pre firmy: job@talentway.net

www.talentway.net

Bratislava