ČO ROBÍME

Spájame firmy so školami, lektorov so študentmi, študentov s realitou.

Cieľom je zistiť silné stránky absolventov stredných a vysokých škôl a poskytnúť ich pre firmy a ich pracovné pozície.

LEKTOR

OTVOR PREDMET

NAJNOVŠIE PRACOVNÉ

POZÍCIE

Stážista na oddelení marketingu
ABC - Academic Business Cluster

Brigádnik na oddelenie Collateral Management
Tatra banka, a.s.

testujem nakup studenta
upvision.

NAJNOVŠIE VÝSTUPY

Z KLUBOV

JOBLAB #02 -

JOKERIT klub -

Sales Academy -
Obchodná fakulta

NAJNOVŠIE PRIDANÉ

CV

Zuzana -
Elektrotechnická fakulta

Andrea -
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Daniela -
Elektrotechnická fakulta

NOVINKY

Talentway & Problem-based learning - nová publikácia už v predaji.

ČO ROBÍME PRE

FIRMY

ZADAJ DOPYT

AUTOMATICKY ZÍSKAJ LEN VHODNÉ CV

ZÍSKANÉ CV SÚ VHODNÍ KANDIDÁTI

VYBER A UMIESTNI KANDIDATA NA POZÍCIU

Vedieme databázu CV absolventov stredných a vysokých škôl.

Aktuálny počet CV

1229

Aktuálny počet CV

VSTUP DO DOPYTOV
CV

PRÁVE

HĽADAJÚ

Správca firmy -
ABC s.r.o.

Správca firmy -
PwC Slovensko

Majiteľ firmy -
FHB Group, s.r.o

NOVÉ

PARTNERSTVÁ

Manažér firmy -
Jens & Litwak

Majiteľ firmy -
Test ABC s.r.o.

Majiteľ firmy -
RecruLab s.r.o.

Spájame firmy so strednými a vysokými školami na duálne vzdelávanie.

Stredné školy

Vysoké školy

33

26

Aktuálny počet klubov

ČO ROBÍME PRE

ŠKOLY A LEKTOROV

REGISTRÁCIA

VYBER/VYTVOR SI KLUB, ALEBO PREDMET

ZADAJ PROJEKTY

POZVI ŠTUDENTOV

DUÁLNE

VZDELÁVANIE

Tvoríme vzťahy medzi firmami a školami na prípravu a organizáciu predmetov pre praktickú výučba na princípe project-based learning.

ATESTÁCIE

PEDAGÓGOV

Zaškolenia, testovanie a kredity pre pedagógov v kontinuálnom vzdelávaní (SŠ) aj v pedagogickom minime (VŠ).

REFORMA VZDELÁVANIA

Z DOLA

Držme krok so svetom, kde je projektová výučba už bežným štandardom a lektor sa stáva mentorom, ktorého poslaním je pripraviť študentov učiť a prijímať stále zmeny.

PEDAGÓG

A ŠTUDENT

Všetko na jednom mieste - úlohy, zadania, výsledky, dokumenty, prezentácie, maily, hodnotenia, záverečné práce všetko len v 4 krokoch.

KLUBY A

AKADÉMIE

DUÁLNE

VZDELÁVANIE

Zriaďujeme ODBORNÉ KLUBY ako platformy na kooperáciu fakulty s podnikateľskou praxou ako napr. retail v spotrebých tovaroch či bankovníctve, B2B obchodné vzťahy, projektové riadenie, bankovníctvo a financie, informačné technológie, start upy, on-line marketing, ekológia, inovácie, regionálne produkty a za podpory pedagóga, expertov z praxe budú riešiť konkrétne zadanie z podnikateľskej sféry.

 

FAKULTY

Posilňujú svoju odbornosť a udržujú krok rozvoja a inovácií s praxou.

 

ŠTUDENTI

Vybrajú si pôsobenie v odbornom klube a špecializujú sa na konkrétnu oblasť a rozvíjajú svoje silné stránky, prehlbujú soft skills a realizujú odbornú prax.

PROBLEM BASED

LEARNING (PBL)

Inovatívna forma vzdelávania, kde je učiteľ v pozícii mentora, študenti sa orientujú na riešenie konkrétneho problému a následnú realizáciu riešenia. Na konci semestra môžu študenti pokračovať v danej téme ako bakalárska resp. diplomová práca alebo sa uchádzať o stáž či pracovné miesto vo firme, s ktorou spolupracovali.

KLUBY

Otvorené pre všetkych.

AKTUÁLNE

KLUBY

TALENT WAY
SALES ACADEMY
Otvárame v zimnom semestri 2018

TALENT WAY
RETAIL ACADEMY
Od 21. 9.2017, Štvrtok 7.30 - 11.00 h D211

TALENT WAY
DIGITAL KLUB
Od 5. 10.2017, Pondelok 15.15 - 16.45 h D211

TALENT WAY
BANK ADEMY
Od 2. 10.2017 Streda 15.15 - 16.45 h D211

TALENT WAY
AGRO BIO KLUB
Otvárame 21. 9.2017, Pondelok 13.30 - 16.45 h D211

TALENT WAY
MEDIA CLUB
Otvárame 21. 9.2017, Streda 9.15 - 10.45 h D211

TALENT WAY
JOBLAB KLUB
Otvárame v marci

TALENT WAY
JOB FINDER
Non stop online

TALENT WAY
CONSULTING CLUB
Každý utorok 9:15 – 10:45 D211

ČO ROBÍME PRE

ŠTUDENTOV

VYTVOR SI PROFIL

PRIHLÁS SA DO KLUBOV A PROJEKTOV

RIEŠ PROJEKTY SO SVOJÍM TÍMOM

GENERUJ SI CV PRE DOBRÝ JOB

NÁJDI

SVOJE PREDMETY

Komunikuj so svojimi pedagógmi a spolužiakmi denne, ľahko a priamo.

Udržuj si prehľad o úlohách,termínoch postupoch, výsledkoch a hodnotení.

VYBER

ŠKOLU

DOBRÝ JOB SI ŤA NÁJDE

SÁM

Generuj svoje CV a certifikáty praxe zo skúseností pri riešení študijných projektov.

Nehľadaj prácu - vďaka portálu talentway.net si ťa dobrá práca nájde sama.

EVENTY

Otvorené pre všetkych.

 • 6. workshop: Metódy Desing Thinking

  a Problem based learning

  TERMÍN: 11.10.2018 od 14:00 do 12.10.2018

  MIESTO:
  Ekonomická univerzita v Bratislave, budova Obchodnej fakulty, miestnosť D211

  PROGRAM:

  AKCIA:

 • Akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov SŠ

  Finančná gramotnosť

  TERMÍN: 26.6., až 27.6.2018, vždy od 9.00 do 17.30 h (spolu 20 hod.)

  MIESTO:
  Obchodná fakulta EUBA, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, miestnosť D211

  PROGRAM:
  Kontinuálne vzdelávanie učiteľov SŠ

  AKCIA:
  Akreditovaný projekt s podporou Poštovej banky, a.s.

TALENT WAY

BLOG

Z POHĽADU ŠTUDENTKY

Nevedela som, čo môžem očakávať ale musím sa priznať, že som odchádzala každý deň doslova nadšená...
 

ČÍTAJ VIAC

PROFESIONÁLNY ŠPORT

Všetci dobre vieme že sa dve veci na sto percent robiť jednoducho nedajú. Buď flákame jedno alebo druhé. Ale ako nájsť zlatý stred aby všetko fungovalo?
 

ČÍTAJ VIAC

WIN WIN WIN

Stratégia win-win-win bola úspešne zasadená: manažment spoločnosti získal zaujímavé nápady od študentov, študenti získali praktické poznatky o fungovaní...
 

ČÍTAJ VIAC

OBCHODNEJ FAKULTE

Tento rok sa uskutočnil už 3. ročník Vianočnej univerzity, ktorý priniesol rekordný počet takmer 50 stánkov. Udialo sa tak aj vďaka novým formátom...
 

ČÍTAJ VIAC

BANKADEMY 2017

Pochvala priamo od člena predstavenstva, spätná väzba na tvoju prácu a intenzívna spolupráca priamo s odborníkmi, aj o tom je korporátna Bankademy...
 

ČÍTAJ VIAC

V HOLANDSKU

V januári 2017 sme sa rozhodli pre návštevu v Holandsku. Nie len kvôli super atmosfére na bicykloch, krásnym parkom a tulipánom, ale...
 

ČÍTAJ VIAC

TEAM

A KONTAKTY

KONTAKT

0949 267 615

Pre firmy: job@talentway.net

www.talentway.net

Bratislava